THONG KE TINH HINH GIAI QUYET HO SO MOT CUA

54656546546456

1761552731 Banner CSDL Tren Website

7462345252423

TRA CUU HO SO 1 CUA

GOP Y HOI DAP

Hình ảnh hoạt động

img

089662
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
26
53
390
88988
818
3549
89662

Your IP: 54.82.79.137
2018-11-18 08:08

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN NGẮN 

Cấp báo động Bảng phân cấp báo động lũ các sông tỉnh Hòa Bình

Sông: Đà

Trạm: HòaBình(m)

Sông: Bôi

Trạm: HưngThi(m)

Sông: Bùi

TrạmLâmSơn(m)

I 21,00 9,00 21,00
II 22,00 10,00 22,00
III 23,00 12,00 23,00

Nhận xét: 24h qua (từ 07h/07/10 đến 07h/08/10/2018)

Trên sông Đà:  Tại trạm Hòa Bình mực nước biến đổi theo điều tiết của Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Trên sông Bôi:  Tại trạm Hưng Thi mực nước biến đổi chậm.

Trên sông Bùi:  Tại trạm Lâm Sơn mực nước biến đổi chậm.

BẢNG MỰC NƯỚC CAO NHẤT THỰC ĐO

Lưuvựcsông Trạm Hmax (m) Giờ Ngày
Đà HòaBình 12,77 07 07/10
Bôi HưngThi 7,15 07 07/10
Bùi LâmSơn 20,54 07 07/10

Dự báo: 24h tới (từ 07h/08/10 đến 07h/09/10/2018)

Trên sông Đà:  Tại trạm Hòa Bình mực nước biến đổi theo điều tiết của Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Trên sông Bôi:  Tại trạm Hưng Thi mực nước biến đổi chậm.

Trên sông Bùi:  Tại trạm Lâm Sơn mực nước biến đổi chậm.

Lưuvựcsông Trạm Hmax (m) Giờ Ngày
Đà HòaBình 12,90 07-13 08/10
Bôi HưngThi 7,40 07-13 08/10
Bùi LâmSơn 20,60 07-13 08/10

Nguồn từ Đài KTTV tỉnh Hòa Bình cung cấp./

Văn bản mới ban hành

Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016left4b

left6b

left2b 
 
 

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA