br

Xác định rõ bảo vệ môi trường (BVMT) là bảo vệ chính cuộc sống của con người, bởi vậy, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn luôn chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện. Theo đó đã đưa công tác QLNN về môi trường đi vào nề nếp, đạt được hiệu quả nhất định.