THONG KE TINH HINH GIAI QUYET HO SO MOT CUA

54656546546456

1761552731 Banner CSDL Tren Website

7462345252423

TRA CUU HO SO 1 CUA

GOP Y HOI DAP

Hình ảnh hoạt động

img

281810
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1946
6359
18214
228783
83005
57779
281810

Your IP: 3.228.24.192
2019-10-16 12:04
Category: Về Biến đổi khí hậu
Order Files by:
Date
folder.png Về Biến đổi khí hậu
 
Files: 18 
Files:
zip.pngThông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 3.69 MB
System
Downloads 42
zip.pngQuyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 45 KB
System
Downloads 39
zip.pngQuyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 Phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 388.43 KB
System
Downloads 35
zip.pngQuyết định số 25/QĐ-UBQGBĐKH ngày 20 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 44 KB
System
Downloads 30
zip.pngQuyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 Phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020"
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 2.13 MB
System
Downloads 40
zip.pngQuyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 Phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 3.87 MB
System
Downloads 47
zip.pngQuyêt định số 1775/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 Phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 4.89 MB
System
Downloads 34
zip.pngQuyết định số 1719/QĐ-TTG ngày 04 tháng 10 năm 2011 Phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 1.5 MB
System
Downloads 35
zip.pngQuyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 Về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu gia đoạn 2012-2020
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed 2018-07-20
Version
Size 6.38 MB
System
Downloads 46
zip.pngQuyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 4.52 MB
System
Downloads 43
zip.pngQuyết định số 44/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2014 Phê duyệt khung ma trận chính sách năm 2014 thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC)
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 103 KB
System
Downloads 29
zip.pngQuyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed 2018-07-20
Version
Size 121.5 KB
System
Downloads 38
zip.pngQuyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 3.94 MB
System
Downloads 39
zip.pngNghị Quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed 2018-07-20
Version
Size 2.21 MB
System
Downloads 44
zip.pngNghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và Bảo vệ môi trường
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed
Version
Size 112 KB
System
Downloads 37
zip.pngNghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed 2018-07-20
Version
Size 1007.59 KB
System
Downloads 32
zip.pngQuyết định số 799/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2012 Phê duyệt Chương trình hoạt động quốc gia về " Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng"
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed 2018-07-20
Version
Size 4.4 MB
System
Downloads 41
zip.pngQuyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu
(0 votes)
Information
Created 2018-07-20
Changed 2018-07-20
Version
Size 243.93 KB
System
Downloads 34

Văn bản mới ban hành

Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016left4b

left6b

left2b 

Video hoạt động

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA