THONG KE TINH HINH GIAI QUYET HO SO MOT CUA

54656546546456

1761552731 Banner CSDL Tren Website

7462345252423

TRA CUU HO SO 1 CUA

GOP Y HOI DAP

Hình ảnh hoạt động

img

281896
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2032
6359
18300
228783
83091
57779
281896

Your IP: 3.228.24.192
2019-10-16 12:23
Category: Về Khí tượng thủy văn
Order Files by:
Date
folder.png Về Khí tượng thủy văn
 
Files: 13 
Files:
zip.pngCông điện số 18/CĐ-UBND ngày 12/9/2018 công điện khẩn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
(0 votes)
Information
Created 2018-09-14
Changed
Version
Size 2.5 MB
System
Downloads 32
zip.pngCÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
(0 votes)
Information
Created 2018-08-17
Changed 2018-08-17
Version
Size 1.17 MB
System
Downloads 36
zip.pngThông tư số 67/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2017 Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường
(0 votes)
Information
Created 2018-07-19
Changed 2018-07-19
Version
Size 7.51 MB
System
Downloads 40
zip.pngThông tư số 44/2015/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2015 Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn
(0 votes)
Information
Created 2018-07-19
Changed
Version
Size 2.75 MB
System
Downloads 41
zip.pngThông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
(0 votes)
Information
Created 2018-07-19
Changed
Version
Size 8.9 MB
System
Downloads 39
zip.pngThông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
(0 votes)
Information
Created 2018-07-18
Changed
Version
Size 5.09 MB
System
Downloads 49
zip.pngThông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
(0 votes)
Information
Created 2018-07-18
Changed
Version
Size 4.25 MB
System
Downloads 41
zip.pngThông tư số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
(0 votes)
Information
Created 2018-07-18
Changed
Version
Size 6.58 MB
System
Downloads 40
zip.pngThông tư số 09/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
(0 votes)
Information
Created 2018-07-18
Changed
Version
Size 6.13 MB
System
Downloads 42
zip.pngNghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
(0 votes)
Information
Created 2018-07-18
Changed
Version
Size 197.36 KB
System
Downloads 38
zip.pngNghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
(0 votes)
Information
Created 2018-07-18
Changed
Version
Size 834.09 KB
System
Downloads 38
zip.pngNghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
(1 vote)
Information
Created 2018-07-18
Changed
Version
Size 17.04 MB
System
Downloads 39
zip.pngLuật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015
(2 votes)
Information
Created 2018-07-18
Changed
Version
Size 3.16 MB
System
Downloads 49

Văn bản mới ban hành

Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016left4b

left6b

left2b 

Video hoạt động

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA