THONG KE TINH HINH GIAI QUYET HO SO MOT CUA

54656546546456

1761552731 Banner CSDL Tren Website

7462345252423

TRA CUU HO SO 1 CUA

GOP Y HOI DAP

Hình ảnh hoạt động

img

281618
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1754
6359
18022
228783
82813
57779
281618

Your IP: 3.228.24.192
2019-10-16 11:29

Danh sách các trạm khí tượng, thủy văn và đo mưa trực thuộc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình

Số TT  Tên trạm, điểm đo mưa 

Địa chỉ

(xã, phường, thị trấn, huyện)

            Các trạm khí tượng
1
Trạm khí tượng Hòa Bình Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình
2 Trạm khí tượng Mai Châu  Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu
3 Trạm khí tượng Lạc Sơn Xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn
4 Trạm khí tượng Kim Bôi Thị trấn bo, huyện Kim Bôi
5 Trạm khí tượng Chi Nê Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy
            Các trạm thủy văn
1 Trạm thủy văn Hòa Bình Xã Trung Minh, TP Hòa Bình
2 Trạm thủy văn Lâm Sơn Xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn
3 Trạm thủy văn Hưng Thi Xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy
            Các điểm đo mưa
1 Điểm đo mưa Yên Thủy Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy 
2 Điểm đo mưa Mường Chiềng  Xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc
3 Điểm đo mưa Đà Bắc Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc
4 Điểm đo mưa Ba Hàng Đồi Xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy
5 Điểm đo mưa Bao La Xã Bao La, huyện Mai Châu
6 Điểm đo mưa Kim Tiến Xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi
7 Điểm đo mưa Cao Phong Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong
8 Điểm đo mưa Tân Lạc Thị Trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc

Văn bản mới ban hành

Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016left4b

left6b

left2b 

Video hoạt động

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA